ప్రేమైక కులం

ప్రేమైక కులం -      గంటి సుజల “దొడ్డమ్మ వస్తోందిరా..! ఇన్నాళ్ళ తరువాత మనం ఎందుకు గుర్తు వచ్చామో తెలియదు. ఎందుకు వస్తోందో తెలియదు” అంది కవిత కొడుకుతో. “పోనీలే అమ్మా..! నా పెళ్ళితో మీ ఇద్దరి మధ్య బంధాలు తెగిపోయాయి. ఇన్నాళ్ళకు ...

వలస పక్షులు

వలస పక్షులు భావరాజు పద్మిని వలస పక్షులు… కష్టకాలంలో ఆహారం కోసం, ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి మార్పు కోసం, అనేక వేల మైళ్ళు ప్రయాణించి, బ్రతుకు మీద ఆశతో వస్తాయి. అలలు అలలుగా, గుంపులుగా తరలి వస్తాయి. తమ కిలకిలా రావాలతో ప్రకృతికే నూతన శోభను ...

అందని ద్రాక్ష

అందని ద్రాక్ష  - -  రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్   సుయ్… ఢాం… ఢాం.. ఢాం   టప్..టప్..టప్…ఢాం   సుయ్.. ఢాంఢాం ఢ..ఢ..ఢ..ఢాం   అర్ధరాత్రి.. ఆకాశమంతా వెలుగుపూలు.. వెలుతురు పరచినట్లు… కోలాహలం… ...

సమతూకం

సమతూకం  డా.నీరజ అమరవాది          దీపిక తన మూడేళ్ళ కొడుకు ప్రభుతో కలిసి అమెరికా నుండి హైదరాబాద్ కి వచ్చింది . ఎప్పుడూ విమానం దిగగానే మామగారు కారు పంపించేవారు . ఇప్పటి పరిస్థితి వేరు . రఘుతో పెళ్ళి తర్వాతే మొదటిసారిగా దీపిక అమెరికా  వెళ్ళడం . ...

“లావొక్కింతయు లేదు”

  “లావొక్కింతయు లేదు” - నాగజ్యోతి సుసర్ల కాంతికి విపరీతమైన ఉక్రోషం గా ఉంది. వచ్చిన చుట్టాలందరి ముందూ మొగుడు కిరీటి తనను నిరసనగా ఎక్కిరించటం జీర్ణించుకోలేక పోతోంది.  తన అన్నయ్యకు పెళ్ళి కుదిరింది. తమతో పాటే అన్నయ్య ఉండడంతో పెళ్ళివారు ...