బుజ్జిగాడు

బుజ్జిగాడు – వేద సూర్య తూరుపు తెల్లవారి, గడియారం 7 గంటలు కొట్టింది. కాలింగ్ బెల్ శబ్దం విని పేపర్ చదువుతున్న నాన్న తలుపు తెరచారు. “నాన్నా! వచ్చింది పాలవాడయితే నీళ్ళు ఎక్కువ కలుపుతున్నాడు , అలా అయితే వాడుక మానేస్తాం అని ...

ఋణానుబంధం

  ఋణానుబంధం – సుప్రీత విఖ్యాత్ ఇప్పటికి నాలుగు  కప్పుల కాఫీ తాగాడు, గీతాంజలికి అతని కంగారు చూసి నవ్వొస్తుంది. ఇవాళ వాళ్ళ ప్రేమ విషయం ఇంట్లో  చెప్తా అన్నాడు, అందుకే ఎలా చెప్పలా ఎమిటా అని ఈ కంగారు అంతా. విఖ్యాత్, గీతాంజలి, ఇద్దరూ ఒకే కంపెని ...

మంచి సలహా

                                           మంచి సలహా                                                     – వడ్లమాని బాలా మూర్తి    “ఏమైంది జయంతీ? అలా డల్...

దొండకాయ లాలిపప్స్

దొండకాయ లాలిపప్స్ – ఆండ్ర లలిత పరధ్యానము పరమానందయ్యగారి ఇంటిపేరు. పరధ్యానము కాదు కానీ ఏ ఆనందనిలయమో ఉండవలసింది. ఎప్పుడు చూసినా సరదాగా ఉంటారు. మరి వాళ్ళఇంట్లో ఏ ఒక్కళ్ళకి కూడా పరధ్యానము రాలేదు. ఇంట్లో అందరూ మంచి చురుకూ చలాకి వాళ్ళు. మరివాళ్ళ ...

విచ్చుకుంటున్న మొగ్గలు

  విచ్చుకుంటున్న మొగ్గలు – తిమ్మన సుజాత కొత్త బంగారు లోకం లో స్వేచ్చా వాయువులు పీలుస్తూ విహంగమై ఎగురుతూ… వెన్నెల మెట్లు ఎక్కుతూ…. తారలతో ఆడుకుంటున్న భావన. రెండు సంవత్సరాల ఇంటర్, ఎమ్సెట్, ఐ . ఐ .టి . కోచింగ్ లలో రోజుకు 18 గంటలు ...

జాజిగెడ్డ

జాజిగెడ్డ వెంపరాల.వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి. కాలం మారింది ..కాదు ,ప్రవాహం లో రోజులు కొట్టుకుపోయాయి.ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచాయి. కాల గమనం లో రోజులుపరిగెడుతున్నా,అభివృద్ది పధంలో దేశం ముందుకెళుతున్నా అక్కడి రహదారి పరిస్తితి అలానే ...

రాజిగాడు

రాజిగాడు – ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు ‘రాజిగా, ఏమయిందిరా నీకు? మేమందరం మట్టితోటె జత కట్టినం, నువ్వన్నా సక్కగ దొరబాబులెక్క ఉంటవు సదూకొమ్మని నాయనతోని గొడవపడి నిన్ను పట్నం పంపిన, పైసలకు మేము తన్లాడుతున్నా గది నీకు తెల్వనీయకుండా ...