ఇల్లంతా సందడి

ఇల్లంతా సందడి   పెయ్యేటి శ్రీదేవి           ‘ ఇక్కడ పండు అంటే ఎవరు?’‘ ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండు భ్లాకు అవుతుందో, వాడే పండుగాడు.  నేనే ఆ పండుని.  విషయమేమిటో చెప్పు.’ అన్నాడు పండు అని పిలవబడే ఐదేళ్ళ కృష్ణతేజస్వి ...

వాత్సల్య గోదావరి

వాత్సల్య గోదావరి –  శ్రీమతి మణి వడ్లమాని .   ఆషాడంచివరన,తొలకరి జల్లులు,కుంభవృష్టిగా  మారి ఆకాశం  చిల్లుపడ్డట్టుగా కుండపోతగా  వర్షం కురుస్తోంది. వీధి వసారాలో సుబ్బుశాస్త్రిభోరున పడుతున్న వానను చూస్తూ,మనసులోబావురుమనుకుంటూ పీట మీద ...

అన్నపూర్ణ

అన్నపూర్ణ   శ్రీ పెయ్యేటి రంగారావు           ‘ ఏమండీ, నాకు నరసాపురం వెళ్ళాలనుందండీ.  అక్కడ మన యింట్లోనే…………….’ అన్నపూర్ణ కన్నులనించి ధారగా అశృవులు బుగ్గల మీదుగా జారుతూ దిండుని ...

తాతప్పలరాజు పూతరేకులు

తాతప్పలరాజు పూతరేకులు – వంశీ కుర్రోడయిన ముదునూరి మంగరాజు పట్టకారు తెచ్చి నాపరాళ్ళలాగా బిగుసుకుపోయున్న అప్పలరాజు కండలకి దాన్ని పట్టించి నొక్కాలని యమ యాతన పడతా, చిట్టచివరికి ఓడిపోయాడు.           “చెప్పేనా నా కండలకి పట్టకారు కూడా ...

// తల్లి గోదారి..//

// తల్లి గోదారి..// -కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్, 14.06.2015.   తెలతెలవారుతోంది.. ఉషా తుషార ధవళ కాంతులు నేలను ముంచెత్తుతున్నాయ్.. చల్లగాలి మెల్లగా వీస్తోంది.. సన్నని వర్షపు జల్లు కురుస్తోంది… పచ్చదనం ఇరువైపులా  పరిచిన చెట్ల మధ్య ఉన్న రోడ్డు ...

‘అమ్మేస్తున్నాం అమ్మనిలా…’

‘అమ్మేస్తున్నాం  అమ్మనిలా…’ –  మీనాక్షీ శ్రీనివాస్ సుమారు పది సంవత్సరాల తర్వాత నేను పుట్టిన గడ్డ మీద అడుగుపెట్టాను… మీడియా ధర్మమా అని అన్ని సమాచారాలు తెలుస్తూనే ఉన్నా, చదవడం, వినడం వేరు –  కళ్ళారా చూడడం వేరు…. ...

అలల అలజడి

అలల అలజడి (నవంబర్ 2006, “పత్రిక” మాసపత్రిక) – తమిరిశ జానకి            జయదేవుడి అష్టపదిలోని శృంగారమంతా ఆమె కన్నుల్లో కదలాడుతోంది. అన్నమయ్య పదంలోని అందమంతా ఆమె ముఖంలో తాండవిస్తోంది. కూచిపూడి భామాకలాపం ఆమె ఒంటి విరుపుల్లో చిందులేస్తోంది. ఆమె ...