//ఎత్తరుగుల ఇల్లు..//

//ఎత్తరుగుల ఇల్లు..//                               – కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్.                                                  14.05.2015          ఆ రోజు కృష్ణ జీవితంలో  రోజు అనుకోని సంఘటన జరిగింది..   పెద్దకొత్తపల్లి అనే ఊరిలో ఎన్నికల ...

తొలిప్రేమ

తొలిప్రేమ – హరికృష్ణ   సరిగా లేని బాటలో ఎన్నో తంటాలు పడుతూ, ఎత్తు పెరిగే కొద్ది తక్కువయ్యే సత్తువతో, కాసేపు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ప్రకృతిలో మైమరచిపోతూ ముందుకు సాగిపోతూ…. ఇక ముందు ఏముందో నాకు కూడా తెలీదు. నేను కూడా తొలిసారిగా అడుగు ...

అంకురం

అంకురం ఆండ్ర లలిత         ఆదిత్యకి  12వ తరగతి  పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అతను చదువులో  కానీ ఏ పనిలోనైనా కానీ,   సిద్ధాంతం  ఎంత  ప్రాముఖ్యమో,  అంతే ఆచరణాత్మక జ్ఞానం కూడా అవసరం అని ఆలోచిస్తాడు. అలా అవలంబించేందుకు  క్రమబద్ధమైన  నియమావళి  ...

నవోదయం

నవోదయం – పూర్ణిమ సుధ  గరికిపాటిగారి నవజీవన వేదం చూస్తున్న అమంత (అలివేలుమంగ తాయారు – ముద్దు పేరు) గడియారం వైపు చూడ్డం ఇది పదకొండో సారి. ఇంకా రాలేదేంటి అమ్మాయి అని ? ఇంతలో గేటు చప్పుడైంది. ముఖం వికసించింది. వస్తూనే సోఫాలో కూలబడింది ...

మా ఊరిదేవత

మా ఊరిదేవత – ఆదూరి.హైమావతి. మాఊర్లో బస్ దిగ్గానే ఆశ్చర్యంతో తల తిరిగిపోయింది! కాలిబాట , బళ్ళబాట , ముళ్ళబాట వర్షంవస్తే బురద బాట తప్ప లేని ఊరు!, మైన్ రోడ్లో బస్ దిగి ఆరు మైళ్ళు నడిస్తే తప్పఊర్లోకి అడుగుపెట్ట లేని ఊరు!, అలాంటిది ఒక్క ఐదేళ్ళలో ...

పుట్టినరోజు

పుట్టినరోజు పోడూరి శ్రీనివాసరావు ద్వారకాహోటల్ లో టిఫిన్ చేసి బయటకు వచ్చారు రఘు, శారద. వెనకనే రెండేళ్లబాబు శ్రీధర్ కూడా శారద వేనిటీబ్యాగ్ తీసుకుని బుడి బుడి నడకలతో బయటకు వచ్చాడు. పార్కింగ్ లో ఉన్న స్కూటర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు రఘు. శ్రీధర్ అటూ ...